Terugblik op 2020 en vooruitbzicht 2021

Terugblik op 2020 en vooruitbzicht 2021

Terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021 door het bestuur van Dorpshuis De Oude School

Beste gebruikers van Dorpshuis De Oude School,

Het bestuur van Dorpshuis De Oude School kijkt terug op een bewogen 2020:

  • Een van de cv ketels is vervangen voor een nieuwe.
  • Het pand is buitenom weer in de verf gezet.
  • Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een subsidie verleend om verduistering voor de Kaanzaal aan te kunnen schaffen. De nieuwe verduistering kan nu met een railmechanisme open en dicht gedaan worden.
  • Activiteiten in het Dorpshuis zijn uitgebreid met meditatiebijeenkomsten onder leiding van mevrouw Iris Bertrand, met Filmhuis De Oude School, met een biljartgroep onder leiding van Jan Dirk Dekker en met de komst van de Bloedprikpost van Starlet op woensdagochtend.
  • Agnes de Block heeft de rol van secretaris overgenomen van Suzette Snouck Hurgronje.

Hier geeft Suzette de openings opklap van de Kolfbaan onder toezicht van Annie Luik.

 

 

 

 

In 2020 hebben wij afscheid moeten nemen van oud-voorzitter Rinus van Dompselaar. Rinus had kanker en heeft deze strijd niet kunnen winnen. Midden in de eerste Corona-periode werd afscheid van hem genomen door vele inwoners langs de uitvaartroute in en om Wieringerwaard. Zij vormden een erehaag naar zijn laatste rustplaats.

 

 

 

 

Afgelopen week hebben wij ook afscheid moeten nemen van vrijwilliger Hessel Luik. Hij overleed op 80-jarige leeftijd. Wij willen Annie Luik (beheerder van het dorpshuis), kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen.

Momenteel ligt Piet Woudenberg (beheerder dorpshuis) al langere tijd in het ziekenhuis i.v.m. Corona. Gelukkig is hij herstellende en aan de betere hand. Wij wensen hem beterschap.

Het dorpshuis heeft in een gedeelte van 2020 helaas de deuren moeten sluiten voor jullie i.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus. Momenteel is dit nog steeds van toepassing. Het dorpshuis is alleen op afspraak geopend voor het bloedprikken.

Vooruitzicht 2021

In 2021 wil het bestuur verder met het oppakken van de grote onderhoudsklussen in en om het gebouw. Om deze grote onderhoudsklussen uit te kunnen voeren, is veel geld nodig. Geld wat begroot was uit de extra inkomsten van de losse verhuur. Helaas gooide Corona alles flink in de war. Een van de mogelijkheden om nu budget hiervoor te ontvangen, is het aanvragen van subsidies. Het bestuur steekt hier veel tijd in.

In 2021 hopen wij ook weer geheel open te kunnen voor alle gebruikers. Omdat we niet weten wanneer dit weer mogelijk is en op welke manier, gaan we wel uit van het positieve. Als het dorpshuis weer opengaat, dan willen we iedereen weer welkom heten. De gebruikers die het dorpshuis al weten te vinden en ook nieuwe gebruikers! Want ook nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.

In 2021 hopen wij tevens alle vrijwilligers weer te verwelkomen. Dankzij jullie is het mogelijk om dit mooie dorpshuis te kunnen gebruiken als ontmoetingsplek in ons dorp!

Reageren is niet mogelijk.
%d bloggers liken dit: