Ons Dorpshuis

Ons Dorpshuis

Omdat er nog wat onduidelijkheid is over het eigendom en de exploitatie van het dorpshuis volgt hier nog een korte toelichting:

Op donderdag 15 september 2016 heeft de gemeente Hollands Kroon het gebouw van de voormalige Basisschool de Tweewegen overgedragen aan de Stichting Beheer Dorpshuis Wieringerwaard. Deze stichting beheert het Dorpshuis voor de verenigingen van Wieringerwaard. Dit doet zij in overleg met de gebruikersraad. In deze gebruikersraad zitten afgevaardigden van verenigingen en organisaties die het Dorpshuis gebruiken.

Doordat de gemeente geen eigenaar is van het gebouw, heeft ze ook niets meer te vertellen over de gebruiksvergoeding die het Dorpshuis rekent aan de gebruikers. Ook ontvangt de gemeente niets van deze vergoeding. De gebruiksvergoeding is berekend op basis van de exploitatiekosten van het gebouw, waarbij een deel wordt gereserveerd voor calamiteiten en toekomstig onderhoud .

Gelijk met de overdracht van het gebouw heeft de Stichting Beheer Dorpshuis Wieringerwaard een bedrag van de gemeente gekregen om het achterstallig onderhoud weg te werken. Dit is ongeveer een derde van de kosten van de verbouwing van het Dorpshuis. De overige kosten zijn gefinancierd met subsidies en giften van stichtingen, particulieren en bedrijven en door inzet van zo’n 160 vrijwilligers die heel veel van het verbouwingswerk en andere klussen voor hun rekening hebben genomen.

Wij hopen, dat dit veel vragen wegneemt over Dorpshuis “de Oude School”.