Archief van
Categorie: Nieuws

De meest recente nieuwsbericht.
Voor oudere bericht kijk bij GESCHIEDENIS ▼ BERICHTEN

Evenementen agenda

Evenementen agenda

Evenementen agenda van dorpshuis de Oude School

Elke donderdag ochtend in juli en augustus
Zwanenzaal
9.30 tot 11.30 uur
Crea Club Doe Mee
Crea Doe

Elke donderdag middag in juli en augustus
Zwanenzaal
13.30 tot 16.00 uur
Wonen + Welzijn
Doet en Ontmoet

Elke maandagavond in juli en augustus
Grote Zaal
Vanaf 19.00 uur
Kolf vereniging WWB
Wedstrijden

Elke donderdagavond in juli en augustus
Grote Zaal
Vanaf 19.30 uur
Kolfvereniging DOK
Wedstrijden

 

1 september 2020
Dorpshuis de Oude School
Met ingang van september starten de meeste activiteiten.
Neem contact op met je vereniging, club of organisatie.

19 september 2020
Zwanenzaal
10.00 tot 12.30 uur
De Toppers

21 september 2020
Zwanenzaal
10.00 tot 12.00
Abos
Vergadering

 

21 september 2020
Pauwenzaal
13.30 tot 16.00 uur
Zangvereniging Zanglust Wieringerwaard
Bijeenkomst.

Vanaf 7 oktober 2020
Kantoor
8.00 tot 9.00 uur
Startlet Prikpost
Bloedprikken op afspraak.
Nadere informatie volgt.

 

 

Muziekvereniging Wieringerwaard heeft de repetities weer gestart.

Muziekvereniging Wieringerwaard heeft de repetities weer gestart.

Muziekvereniging Wieringerwaard enthousiast van start.

Vrijdagavond 4 september klonken na bijna 6 maanden weer de eerste muzikale klanken in dorpshuis De Oude School in Wieringerwaard. Muziekvereniging Wieringerwaard had haar eerste repetitie na de corona-uitbraak.

Het vorig seizoen werd door de corona-lockdown onverwachts beëindigd. De repetities en lessen konden gelukkig online voortgezet worden. Alle plannen voor concerten, waaronder ook het bevrijdingsfestival Leef! moesten helaas verplicht de koelkast in. Online repeteren bleek een redelijk alternatief voor de ontstane situatie.

Bij de pakken gaan neerzitten past niet bij het enthousiaste bestuur en leden. Door corona is op dit moment niet alles mogelijk, maar de eerste plannen voor concerten liggen alweer op de plank en worden door een concertcommissie verder uitgewerkt. Als alles meezit en de RIVM-richtlijnen het toelaten zal over enkele maanden een eerste bijzondere concert kunnen worden georganiseerd. Ook is het idee het geplande bevrijdingsfestival in 2021 door te laten gaan.

Afgelopen vrijdag was het eindelijk tijd voor de eerste fysieke repetitie. De orkestleden troffen elkaar weer en iedereen zat op een veilige afstand van elkaar. Dit betekende dat niet alleen het podium werd gebruikt maar ook de vloer waar normaliter het publiek zit.  Iedereen zat op de voorgeschreven afstand van twee meter van elkaar verwijderd. Oude en nieuwe muziekstukken werden tevoorschijn gehaald. Het was even wennen, maar het deed iedereen goed om weer met elkaar te kunnen repeteren. Al snel was het als vanouds met als gezamenlijk doel samen muziek maken in een gezellige sfeer.

 

 

 

 

 

Even wat aandacht voor mensen.

Even wat aandacht voor mensen.

Heb wat aandacht voor mensen waarvan hun activiteit in ons dorpshuis door corona nog niet is gestart.

Het is heel vervelend voor de deelnemers van activiteiten die door corona nog niet door kunnen gaan. Voorlopig gaan de volgende activiteiten nog niet door:
– Het Ouderenkoor Zanglust
– De Koersbal
– De Ouderen soos
– De Bingo van de ABOS
– De Bridgeclub
– De Toneelvereniging DEF’77
De eerste 4 zijn vooral activiteiten voor oudere deelnemers. Dit komt doordat men materialen gebruiken die niet corona vrij zijn te maken. Het kan ook zijn dat de deelnemers nog niet durven, of dat hulp of ondersteuning nodig hebben. Bij toneelvereniging DEV”77 zijn andere corona gerelateerde problemen.
De wekelijkse activiteit vervalt hierdoor voor veel ouderen. Dat is heel vervelend voor hen. U kunt ouderen zo nu en dan eens bel of ga eens op bezoek. Zorg dat ze in contact blijven met mensen en zich minder alleen voelen.
Tip voor de regenachtige dagen. Het Adobe kleurboek: https://create.adobe.com/2020/04/13/coloring_book_home.html
Het dorpshuis ontwaakt.

Het dorpshuis ontwaakt.

Dorpshuis de Oude School ontwaakt langzaam uit haar corona slaap.

 

 

Na een gedwongen sluiting vanaf begin maart komt het dorpshuis de Oude School langzaam weer tot leven. De Creatieve Club is op donderdag ochtenden weer begonnen. Dat is ook het geval met de muzieklessen van de muziekverenigingen maar die hebben nu een zomerstop. Wonen plus Welzijn is ook gestart op donderdagmiddag met Doet en Ontmoet. De kolf verenigingen draaien ook weer op maandag avond en donderdag en de biljart groep stoot ook weer z’n balletje. Deze groepen houden geen zomerstop. Natuurlijk houden ze zich aan de 1,5 meter maatregel. De zaalsporten mogen weer van start gaan enz. De meeste groep gaan weer begin september van start. Elke groep moet daarvoor wel een aanvulling schrijven op ons corona protocol. Als ze dit bij het bestuur hebben ingeleverd kunnen ze haast allemaal van start.

Op dit moment geldt er in het gebouw een éénrichtingsregel. U gaat bij de hoofdingang het gebouw in. Voor de Kaanzaal gaat u via de steeg het gebouw weer uit. Voor de andere zalen gaat via de rookplaats het gebouw weer uit. Wij staan er op dat u zich aan deze regel houdt, want dit was een van de voorwaarden van de gemeente waardoor wij toestemming hebben gekregen het gebouw te openen. Op zaterdag 5 september houden wij weer de jaarlijkse schoonmaak.

Het was wel een beetje onwezenlijk als je in het dorpshuis kwam waar het anders gonsde van de activiteiten, maar tijdens de corona sluiting was het er stil. We hebben niet stilgezeten. De klussengroep heeft allerlei onderhoudsklussen gedaan. De ringleiding in de Kaanzaal is aan gelegd. Er is een nieuwe verwarmingsketel geplaatst. De 2e  oude C.V. ketel is vervangen. De vloer van de Kaanzaal is onder handen genomen.  Het schoolplein is onkruidvrij gemaakt enz. De planten hebben geregeld water gekregen. Enz.

 

Corona bericht van het bestuur

Corona bericht van het bestuur

Ons Dorpshuis en Corona…bericht van het bestuur:

Half maart kwam de eerste berichtgeving over opschorting van afspraken wegens mogelijke besmetting met het Covid-19 virus, de start van de ‘Corona ellende’.

Het begon nog bescheiden: twee weken uitstel in afwachting van verdere berichtgeving. Evenementen als film, ontmoetingsdiner en de toneelvoorstelling van DEV’77 moesten worden afgelast, het dorpshuis ging op slot… in eerste instantie tot 4 april.

De rustige weken zijn nog wel benut door het bestuur door verder te werken aan de handleiding voor het gebruik van de Kaanzaal, de jaarrekening, schilderwerk, het Meer Jaren Onderhoudsplan en de begroting. De aanvraag voor subsidie van de verduistering van de Kaanzaal werd toegekend, Jury Groenveld gaat de   gordijnen installeren, waarmee het minder ‘gedoe’ is om voor de benodigde verduistering te zorgen dan met de voorgaande. En…om nóg zuiniger te verwarmen, is besloten tot deaanschaf en installatie van een nieuwe, minder zware maar efficiëntere CV ketel.  Ook de klussers gebruikten de rustige weken om aan de vloeren van de Grote Zaal en de Kaanzaal te werken. Daarnaast is het schoolplein aan de voorzijde weer helemaal onkruidvrij gemaakt.

Vanuit diverse instanties kwamen intussen verzoeken om als Dorpshuis knelpunten en te verwachten inkomstenderving aan te geven door verlies van huurinkomsten en barinkomsten. Daarop heeft de penningmeester zijn becijferingen ingediend, nog in onzekerheid over de duur van de periode. Intussen kwamen ook verzoeken om individueel gebruik te maken van het dorpshuis. Dat was een behoorlijk dilemma, maar na overleg met de gemeente is besloten geen uitzonderingen te maken, dus géén gebruik van het gebouw totdat nieuwe richtlijnen worden uitgegeven.

Op 11 mei is door het bestuur vergaderd, aan huis, op gepaste afstand van elkaar. Hoofonderwerp: Gebruikersprotocollen. Richtlijnen voor het gebruik vanaf 1 juni (maximaal 30 personen) en na 1 juli (maximaal 100 personen) moesten worden opgesteld in een algemeen protocol wat voorgelegd is aan de beheerders en goedgekeurd werd door de gemeente. Elke vereniging of groep is vervolgens benaderd om op basis van het algemeen protocol een eigen aanvullend protocol op te stellen voor het weer kunnen gebruiken van de zalen in het dorpshuis. Gebruik van elke ruimte moest worden berekend, hygiëne maatregelen opgesteld en uitgevoerd door de beheerders, binnenkomst/verlaten via route aangegeven. Pas na het voorleggen aan de gemeente en de gemeentelijke goedkeuring zou het dorpshuis voorzichtig weer open kunnen, met uitzondering voor de binnensporten en de muziek tot…. Ja, begrijpelijk, maar heel erg spijtig. Het gezellige en zo intensief gebruikte middelpunt, de keuken, moest ook nog dicht, die zou een bron van besmetting kunnen zijn.  Alternatieve koffiezetmogelijkheid in de Ontmoetingsruimte is gecreëerd door de benodigde apparaten op de bar te zetten, beschikbaar voor iedereen, met de nodige restricties over het gebruik.

Rond 25 mei was iedereen ingelicht en aan het werk en dankzij veel voorwerk en aandringen hebben 8 van de 20 gebruikersgroepen in de eerste week van juni een keurig protocol ingeleverd. Inmiddels is het 12 juni en kunnen diverse groepen weer gebruik maken van het gebouw.

Voorzichtig, omslachtig, en beperkt, maar met goede wil om er deze junimaand nog iets van te maken, en sommigen gaan nu de hele zomer door

Ook in ons dorpshuis geldt: mensen, wees verstandig, ons mooie dorpshuis verdient het niet om ooit als ‘bron’ bestempeld te worden, daar willen we niet verantwoordelijk voor zijn…

Namens het bestuur en de beheerders, Suzette Snouck Hurgronje

In memoriam Rinus van Dompselaar

In memoriam Rinus van Dompselaar

Afgelopen donderdag 2 april bereikte ons het trieste bericht dat Rinus van Dompselaar de oud voorzitter van de beheersstichting van dorpshuis de Oude School was overleden. Rinus was al enige tijd ziek.

 

Als voorzitter van de beheersstichting heeft Rinus een belangrijke bijdrage geleverd in het tot stand komen van ons dorpshuis. Hij was een grote drijvende kracht die in zijn rol als voorzitter mensen met elkaar verbond, zodat met gezamenlijke inspanningen het oude gebouw van de basisschool de Tweewegen veranderde in een mooi dorpshuis.

Hieronder vindt u het in memoriam dat is geschreven de Leo Blank en eerder is verschenen in het Noord Hollands Dagblad,

De Pauwenstad is een van haar mooiste veren kwijt

Rinus van Dompselaar 1943 – 2020

Rinus van Dompselaar was verknocht aan sport. In het bijzonder aan ’zijn’ voetbalclub Wieringerwaard, waarvan hij meer dan een kwart eeuw achtereen voorzitter was. En na zijn afscheid werd benoemd tot erelid.
De laatste paar jaar sukkelde Rinus (76) met zijn gezondheid. Als sportman in hart en nieren ging hij de strijd aan. Maar ook legde hij berustend het hoofd in de schoot toen bleek dat dit duel niet te winnen was. Donderdag overleed ’Mister Wieringerwaard’ met zijn vrouw Hennie, zoon Robert-Jan en dochter Annemiek om zich heen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam.

Zijn dorp

Rinus van Dompselaar leefde voor zijn dorp. Hij was verknocht aan de Pauwenstad. Het belang van Wieringerwaard stond altijd voorop. Of het nu ging om de plaatselijke voetbaltrots, de nieuwe woonwijk of dorpshuis De Oude School. Op de voor hem zo kenmerkende rustige manier, altijd op zoek naar een oplossing, pleegde hij achter de schermen stille diplomatie om zijn doel met grote vastberadenheid en gedrevenheid te bereiken.

Wie in Wieringerwaard iets tot stand wilde brengen kon bijna niet om Rinus heen. Zo was hij tien jaar geleden hét gezicht van het indrukwekkende feest ter gelegenheid van het vierhonderdvijftig bestaan van de polder Wieringerwaard.

Strijd

Al veel eerder, in de jaren tachtig, vocht hij met geestverwanten tegen samenvoeging van Wieringerwaard en Nieuwe Niedorp. Met succes, na een fikse strijd werd zijn dorp onderdeel van de gemeente Anna Paulowna.

Wat Rinus aanraakte veranderde niet altijd in goud. Zo verwierf Dorpsbelang, waarvan hij vanzelfsprekend ook voorzitter was, nooit de positie als belangenbehartiger en platform van Wieringerwaard die hij voor ogen had. Die vergeefse strijd frustreerde en irriteerde hem zichtbaar.

Mensen in zijn nabijheid schetsen hem als iemand die de kunst verstond bruggen te bouwen tussen groepen. Die het hoofd koel hield als gemoederen opliepen en een oplossing verder weg leek dan ooit. Iemand die eerlijkheid en oprechtheid hoog in het vaandel had.

Eigenbelang was Rinus vreemd. Altijd werd hij gedreven door het belang van ’zijn’ Wieringerwaard. Waarbij hij graag de blik naar de toekomst richtte. Hij was er heilig van overtuigd dat de Pauwenstad zou doodbloeden als woningbouw achterwege bleef. En dat zou ook de doodsteek zijn voor het rijke verenigingsleven waarvoor hij zich tientallen jaren met nooit aflatende inzet uit de naad werkte. En waarvoor hij in 2006 volkomen terecht werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Familieman

Maar zijn vrouw, twee kinderen en vijf kleinkinderen herinneren zich hun man, vader en opa vooral als familieman. Voor wie het gezin ondanks alle bestuurlijke beslommeringen altijd op de eerste plaats stond.

Met het overlijden van Rinus van Dompselaar verliest de Pauwenstad een van haar allermooiste veren.

Leo Blank