Vogels kijken

Vogels kijken

Weet je hoe deze vogel heet?

Op dit moment valt het op dat er veel vogels rond en in onze tuinen komen. Het is de tijd dat er nesten worden gebouwd en dat de vogels broeden. Nu zie en hoor je daarom veel vogels. Dat is de reden dat ik bladen heb gemaakt. Het zijn 14 van de meest voor komende vogels in de tuinen van Wieringerwaard volgens de laatste tuin vogeltelling.

In willekeurige volgorde zijn dit de:

 • Vlaamse Gaai
 • Houtduif
 • Kauw
 • Merel
 • Roodborst
 • Turkse Tortel
 • Winterkoning
 • Ekster
 • Bonte Specht
 • Huismus
 • Koolmees
 • Pimpelmees
 • Spreeuw
 • Vink

Klik hier voor deze bladen.

Zo leer je deze vogels kennen die dicht bij ons zijn. Ik heb geen watervogels in de lijst staan. Deze en verschillende andere vogels komen in de buurt van Wieringerwaard voor

Dat zijn bijvoorbeeld:

 • de Meerkoet
 • de Wilde Eend
 • de Knobbelzwaan
 • het Waterhoentje
 • de Grauwe Gans
 • de Aalscholver
 • de Lepelaar
 • de Reiger
 • de Ooievaar
 • de Torenvalk
 • de Bruine Kiekendief
 • de Buizerd
 • de Koekoek
 • de Scholekster

Deze komen niet op de bladen voor, maar mocht je een keer in de polders rond Wieringerwaard rond fietsen dan kun je deze volop zien.

Veel kijk plezier
Ruud de Vroome

Voor de oplossing klik hier.