Archief van
Categorie: berichten van het bestuur

Tarief verhoging

Tarief verhoging

Per 1 juli zijn de verhuurtarieven verhoogd.

Gezien het oplopen van diverse kosten zijn de verhuurtarieven van de Oude School. De energierekening is duurder geworden en allerlei andere prijzen waren door de hoge inflatie ook gestegen. Daarom heeft het bestuur van de stichting behoud dorpshuis Wieringerwaard om de exploitatie sluitend te houden de prijzen voor verhuur moeten verhogen.

Er zijn 2 soorten huurprijzen. We kennen normale huurprijzen voor externe huur. En huurprijzen voor vereniging, clubs en andere non profit organisaties uit Wieringerwaard. De prijslijsten die voor 1 juni 2024 zijn gepubliceerd zijn niet meer geldig.

Klik hier voor normale huurprijzen

Klik hier voor huurprijzen organisaties uit Wieringerwaard

De gebruiksraad van 27 maart 2024 is akkoord gegaan met deze tariefsverhoging. In deze gebruiksraad zijn afgevaardigden van gebruiker vertegenwoordigd. Deze raad komt 2 keer per jaar bijeen en bespreekt dan allerlei zaken met een afvaardiging van het bestuur.

 

Nieuwsbrief commissie verduurzaming

Nieuwsbrief commissie verduurzaming

NIEUWS VAN DE COMMISSIE VERDUURZAMING

Geachte gebruikers van de Oude School middels deze nieuwsbrief willen wij e.e.a. verduidelijken wat de commissie aan het doen is.

We hebben opdracht gegeven voor het aanbrengen van vloerisolatie onder het gehele schoolgebouw. Ook voor het aanbrengen van muurisolatie in de wanden van de Kaanzaal.

 

Helaas geeft het aanbrengen van de vloerisolatie enige overlast, dit komt doordat er drijfgassen vrijkomen tijdens het aanbrengen van deze vorm van isolatie ( schuim ). Daarom is dorpshuis de Oude School 30 en 31 mei gesloten.

Voor het aanbrengen van plafondisolatie op de Kaanzaal kunnen we melden dat dit door de klussenclub zelf worden gedaan in het komende najaar de isolatie die al is aangebracht volstaat nog niet helemaal daarom is dit alsnog noodzakelijk.

Verder kunnen we melden dat we offertes hebben aangevraagd voor het plaatsen van extra zonnepanelen t.b.v. stroomvoorziening van warmtepompen, het aanleggen/ plaatsen van deze warmtepompen. Ook is het de bedoeling om de ventilatie in de Kaanzaal aan te passen middels een WTW installatie als we genoeg over houden na al deze voorzieningen.

U ziet er wordt volop gewerkt aan voorzieningen om onze Oude School goed te kunnen voorzien van betaalbare energie zodat we met zijn alle nog jaren gebruik kunnen maken van het gebouw.

Als er meer nieuws komt betreffende uitvoering etc. zullen wij u daarover toelichten. Hopende u hiermee e.e.a duidelijk te hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet, de commissie

 

Rabo cheque ontvangen

Rabo cheque ontvangen

Rabo ledenraad cheque

Dinsdag 1 augustus  overhandigde Patrick de Wit een cheque van € 500 aan het dorpshuis de Oude School. De cheque werd namens het bestuur van de stichting beheer dorpshuis Wieringerwaard door Ronald Looijestein (voorzitter) in ontvangst genomen. Dit alles onder toeziend oog van Gerrit Kramer (bestuurslid beheer) en Agnes de Block (secretaris).

Patrick de Wit deed dit namens de Ledenraad van de Rabobank Kop van Noord Holland. Elk lid van de ledenraad mag jaarlijks een cheque uitreiken namens deze ledenraad. Deze cheque is een  donatie uit het Coöperatief Dividend van de Rabobank.

Het bedrag van deze cheque moet aan een project worden besteed. In het geval van dorpshuis de Oude School is het een bijdrage in de kosten van de verduurzaming van het gebouw.