Archief van
Auteur: Ruud de Vroome

Promotie dag 11 september

Promotie dag 11 september

Het idee om een promotie dag te organiseren voor verenigingen, stichtingen en culturele instanties uit Wieringerwaard en omstreken heeft onze stoutste verwachtingen overtroffen!

Van de 37 uitgenodigde verenigingen, stichtingen en culturele instanties hebben er 33 enthousiast gereageerd en hun deelname toegezegd. Wij zijn verheugd over deze grote deelname.

Commissie

De commissie is uitgebreid en bestaat uit de volgende personen:
Hans Kater
Ivo de Block
Gerrit Kramer
Ton Hoogeveen

Het doel

Het doel van deze dag is om de inwoners, nieuw en oud, van Wieringerwaard en omstreken kennis te laten maken met wat ons mooie dorp allemaal te bieden heeft. En hopelijk kunnen we veel leden en donateurs verwelkomen.
Via flyers, kranten etc. zullen wij deze dag kenbaar maken aan alle inwoners van Wieringerwaard en wijde omgeving.

Start en afsluiting

De promotie dag wordt gehouden van 11.00 tot 16.00 uur.
De locatie is in en om het Dorpshuis ‘De Oude School’.
Het opbouwen en inrichten van de kraam of andere benodigdheden kan vanaf 09.00 uur. Elke deelnemer wordt verzocht om uiterlijk 10.30 uur hiermee klaar te zijn.
We drinken dan gezamenlijk een kop koffie of thee om dan om 11.00 uur los te gaan.
Voor de lunch is het handig om zelf een broodje mee te nemen. Dit is niet verkrijgbaar in het dorpshuis.

Wat kunnen de deelnemers doen

Elke deelnemer kan een tafel/kraam inrichten. Er is gelegenheid om een demonstratie te geven, hiervoor wordt de promotijd ingedeeld in twee tijdvakken zodat er twee keer een demonstratie gegeven kan worden. Wij proberen dit zodanig in te delen dat demonstraties elkaar niet overlappen.

Apart bijgevoegd is een lijst waarop wensen vermeld kunnen worden. Wij hebben niet veel tafels beschikbaar dus het zal fijn zijn wanneer de deelnemers zelf een (sta)tafel oid meenemen!

 

Het is niet de bedoeling dat er commerciële activiteiten gehouden worden. Dus geen verkoop van loten, goederen etc. Er mag van alles georganiseerd worden maar zonder een bijdrage te vragen van de bezoekers. Uiteraard is het wel mogelijk leden en/of donateurs te werven! Bijvoorbeeld via flyers, fotoboeken, filmpjes etc. En natuurlijk mag de kraam versierd worden met de clubvlag, slingers e.d.

Koffie, thee etc.

Bezoekers en deelnemers kunnen tegen betaling genieten van een kopje koffie, thee en koek. Dit zal verzorgd worden door Het Dorpshuis.

Rad van Fortuin

Wij willen een aantal maal het rad van fortuin laten draaien, afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers op dat moment.
Hiervoor vragen wij elke deelnemer één prijsje aan te leveren van ongeveer € 10,00. En dan is het natuurlijk des te leuker wanneer dit, indien mogelijk, een prijs is gerelateerd aan de deelnemer!

 

Elke bezoeker aan de promotie dag ontvangt bij binnenkomst een gratis lot zodat het nog aantrekkelijker wordt om deze dag te bezoeken.

Speciale uitgave van de Roodbroek

Al sinds 1963 komt de Roodbroek uit. Eerst alleen voor de voetbal en handbal maar al vele jaren is het een informatieblad geworden voor alle verenigingen, stichtingen e.d. die iets te melden hebben. Een programma, verslag of mededeling. Alles is welkom.
Dinsdag 7 september zal de eerste reguliere Roodbroek verschijnen en daarvoor gelden de normale inlevertijden.
De redactie van de Roodbroek heeft echter aangeboden om voor 11 september een speciale editie uit te geven voor alle bezoekers. Dit is natuurlijk een mooie gelegenheid om promotie te maken.

De redactie vraagt dan ook aan alle deelnemers om op maximaal één A4-tje informatie aan te leveren betreffende de vereniging, stichting of culturele instelling.

Richtlijnen voor verenigingen:

 • Deadline inleveren zondag 5 september
 • Maximaal 1 A4 formaat (kleiner is altijd goed)
 • Wat er sowieso in moet is hoe je je kan aanmelden
 • Wij ontvangen het graag in een Word of Publisher bestand en graag vooral niet als PDF
 • De Roodbroek wordt in zwart/wit afgedrukt
 • Kopij kan verstuurd worden naar de redactie, deroodbroeken@gmail.com of in de brievenbus van het dorpshuis, Populierenlaan 23a.

Beschikbaarheid Dorpshuis

Het bestuur heeft het Dorpshuis de gehele dag belangeloos beschikbaar gesteld voor deze promotie dag waar wij als commissie uiteraard blij mee zijn.
Wel heeft het bestuur aangegeven dat er na afloop schoongemaakt dient te worden door de deelnemers. Wij vragen dan ook aan alle deelnemers om na afloop te helpen met opruimen en om even het dorpshuis weer spic en span op te leveren. Vele handen maken tenslotte licht werk!

Wij zullen vragen of iemand van het dorpshuis dit kan coördineren zodat er één persoon aanwezig is voor vragen.

Wilt u meer weten over Promotiedag 11 september 2021, Wieringerwaard.

Promotie dag: 11 september 2021
Dorpshuis ‘De Oude School’ en omgeving
Email: Promodag2021@gmail.com
Tel:Ton Hoogeveen, 06-10394279 (svp alleen bij dringende vragen)

De commissie wenst jullie veel succes met de voorbereidingen en we hopen op een succesvolle dag.

Met vriendelijke groet,
De commissie.

De Oude School start weer na de lockdown

De Oude School start weer na de lockdown

Met ingang van 19 mei en 15 juni jl zijn er weer meer activiteiten mogelijk in de Oude School.

De openstelling gaat volgens de richtlijnen van het ministerie van VWS.
Er is tevens overleg geweest met de gemeente Hollands Kroon. De gemeente heeft toestemming voor de openstelling verleend.

Als algemene voorwaarde geld:

 • Reserveren
 • Gezondheidscheck
 • Dragen van mondkapjes bij verplaatsing.
 • U moet zich wel van te voren aanmelden.
 • Blijf het algemene protocol en het eigen protocol volgen.
 • De bar blijft gesloten.
 • Alcoholgebruik tot uiterlijk 22 uur.

Hieronder een overzicht voor de gebruikers. Neem contact op met de contactpersoon van uw groep voor meer informatie.

Ouderenkoor Zanglust

Maandagmiddag wekelijks:
Mag beginnen, maar het rivm-advies is, om nog even te wachten.

Muziekschool van de
Muziekvereniging Wieringerwaard

Dagelijks
Mag weer starten per 19 mei. Maximaal 2 leerlingen + 1 docent
Er is weer begonnen op donderdag 20 mei.

Kolfvereniging WWB

Maandagavond wekelijks:Is weer gestart

Toneelvereniging DEV’77

Maandag- en woensdagavond
Mag weer starten

 

Gymnastiekvereniging Olympia

Dinsdagmiddag
Mag weer starten per 19 mei Individueel, geen groepsles.
Start weer per 1 september 2021

 

 

Zangkoor Wieringerwaard

Dinsdagavond wekelijks:
Start vanaf 8 juni. Het rivm-advies is om nog even te wachten.

 

Muziekvereniging de Jutters

Dinsdagavond wekelijks:
Mag weer starten

Prikpost Starlet

Woensdagochtend wekelijks:
Is steeds doorgegaan.
Nu nog steeds elke woensdagochtend op afspraak

 

Koersbalvereniging Wieringerwaard

Woensdagochtend wekelijks:
Is weer gestart op 2 juni 2021

 

Ouderen Soos Wieringerwaard

Woensdagmiddag wekelijks.
Mag starten met biljarten en sjoelen, maar mag nog niet klaverjassen.

 

Meditatie

Woensdagavond 2-wekelijks:
Is weer gestart op 26 mei.

Bridge Club

Woensdagavond cursus:
Mag nog niet starten, advies van RIVM is om nog even te wachten.

Crea Doe Mee

Donderdagochtend wekelijks:
Is weer gestart op 27 mei.

Wonen plus Welzijn Doet en Ontmoet

Donderdagmiddag wekelijks:
Is weer gestart.

 

Kolfvereniging DOK

Donderdagavond wekelijks:
Is weer gestart op 31 mei.

 

Biljartgroep JDD

Vrijdagmiddag wekelijks:
Is weer gestart op 28 mei.

ABOS Bingo

Vrijdagmiddag maandelijks:
Mag weer starten op 1,5m

 

Ontmoetingsdiner

Vrijdagmiddag maandelijks:
Mag weer starten op 1,5m

 

Muziekvereniging Wieringerwaard  groot- en opleidingsorkest orkest

Vrijdagavond wekelijks:
Zijn weer gestart vanaf 28 mei.

 

De Toppers jeugdclub

terdagochtend 2 wekelijks:
Mag weer starten.

Filmhuis voor volwassenen

Zondagmiddag periodiek:
Mag starten op 1,5 m

 

Filmhuis voor jeugd

Periodiek
Mag wel weer starten.

 

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilliger worden bij dorpshuis de Oude School

Dorpshuis de Oude School is altijd op zoek naar vrijwilligers. Het kan zijn voor een korte klus zoals het onkruidvrij maken van het voorplein, het helpen bij het aanleggen van een brandalarm, het bijhouden van het schilderwerk of iets dergelijks… Maar ook voor meer permanente taken. Zoals lid worden van de klussengroep of van de catering groep.

Het kan ook zijn dat u vrijwilliger wilt zijn bij een activiteit van een van de verenigingen, dat kan ook in een aantal gevallen.

Wil je je voor het dorpshuis inzetten neem dan contact op met Gerrit Kramer. Dat kan via e-mail beheer@dorpshuisdeoudeschool.eu . We kunnen dan samen met u uitzoeken wat u wilt doen. Wellicht hebt u zelf ook wel ideeën daarover. Zeg niet op voorhand wat kan ik nou of wat hebben ze nu aan mij. Elke hulp is welkom.

Het vrijwilliger zijn bij het dorpshuis wordt door de gemeenschap zeer gewaardeerd.

In coronatijd gaat het werk door.

In coronatijd gaat het werk door.

Nieuws van dorpshuis de Oude School.

De afgelopen tijd is een groep vrijwilligers druk bezig geweest met de aanleg van de bekabeling van een andere brandalarminstallatie. Er lopen kabels in een lus boven het plafond in hele het gebouw. Deze kabel loopt van rookmelder naar rookmelder. Het was een hele klus voor de vrijwilligers.

Nu maakt Patrick van de Firma Rood de installatie verder af. Hij zal de aanleg van de kabel controleren. Daarna gaat hij het alarmeringssysteem installeren.

Hierbij is het straks zo dat bij rookvorming en/of brand niet alleen een alarm afgaat in het gebouw maar dat de beheerders via hun mobile telefoon ook worden gewaarschuwd. Dit is een hele verbetering. In de oude situatie werd niemand buiten het gebouw gewaarschuwd.

Han Groefsema neemt het beheer van het dorpshuis op maandag waar. Dit omdat Piet Woudenweg nog herstellende is. Tot nu toe nam Renny Donker deze functie waar. We zijn erg blij dat Han bereid is de functie van Piet waar wil nemen. Hij is ook vrijwilliger geworden bij het dorpshuis.

 

In memoriam Hilbert Limpers

In memoriam Hilbert Limpers

In memoriam Hilbert Limpers.

Ons bereikte het droeve bericht dat Hilbert Limpers op 11 april jongst leden is overleden. Hilbert is bestuurslid geweest van de stichting beheer dorpshuis Wieringerwaard. Hij heeft zich daarbij ingezet voor de totstandkoming van dorpshuis de Oude School. In 2019 heeft hij afscheidt genomen van ons bestuur.

We zullen Hilbert herinneren als een goed gemutst en enthousiast bestuurslid die graag meehielp met de tot stand komen van het dorpshuis.

Wonen plus Welzijn online

Wonen plus Welzijn online

Online activiteiten april Wonen Plus Welzijn

Wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag is deelname mogelijk aan digitale ontmoetingsbijeenkomsten bij Wonen Plus Welzijn (WPW). Deze staan bovenal in het teken van ontspanning, ontmoeting, het voeren van gesprekken en gezelligheid. Voor iedereen, van alle leeftijden. Aan elke ochtend of middag is een spel of activiteit gekoppeld. Denk aan een muziekquiz, bingo of het samen oplossen van een puzzel.

Op het programma van april staan naast de reguliere bijeenkomsten: Online Samen Eten op woensdag 7 april om 18.00 uur, waar een groep tijdens de maaltijd gezellig de dag doorneemt. Op maandag 19 april is om 19.00 een digitale informatiebijeenkomst over moestuinieren. Lekker buiten bezig zijn en eigen groenten en kruiden verbouwen. Wie wil dat niet. Janjo de Jong vertelt graag hoe hiermee te beginnen en geeft tips. Laat u / je verrassen en sluit aan bij deze Online Bijeenkomst, die te volgen is vanuit  de eigen huiskamer.

De bijeenkomsten zijn via Skype, een programma voor beeldbellen dat is te installeren op smartphone, tablet of computer. Geïnteresseerden ontvangen vooraf alle benodigde instructies om deel te kunnen nemen. Wie graag een tablet gebruikt om digitaal in contact te blijven met anderen: het is mogelijk deze gratis in bruikleen te ontvangen via WPW.

Voor meer informatie en aanmelding voor de wekelijkse of themabijeenkomsten of het aanvragen van een tablet: zie www.wonenpluswelzijn.nl of mail naar onlinebijeenkomsten@wonenpluswelzijn.nl

Nieuws van de klussengroep

Nieuws van de klussengroep

De aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen hebben helaas nog geen invloed op de openstelling van dorpshuis de Oude School. Het binnen sporten is nog altijd niet mogelijk. Dus we moeten nog geduld hebben.
Wel zijn er weer stappen gemaakt bij het onderhoud van het gebouw en de voorzieningen in het gebouw.

Kilgoten van het dak van het dorpshuis.

Het aannemersbedrijf JRM is begonnen de kilgoten te renoveren. Dit was nodig vanwege lekkage op een aantal plekken. Het is noodzakelijk onderhoud, maar wel een flinke hap uit onze reserves.

 

Ventilatie van de Kaanzaal.

Onze klusvrijwilligers hebben een automatisch ventilatiesysteem aangelegd in de Kaanzaal. Er gaat aan de Noord- en Zuidzijde van de Kaanzaal éénmaal per dag automatisch een raam open en dicht. Ook kunnen tijdens repetities en uitvoeringen deze ramen worden geopend om de lucht te verversen.
De beheerders hebben in januari handmatig dagelijks de ramen geopend. Hierdoor is de relatieve luchtvochtigheid in de Kaanzaal met ongeveer 10% gedaald. Hiermee is aangetoond dat dagelijks ventileren van de Kaanzaal zin heeft.

Ringleiding in de Kaanzaal

De ringleiding in de Kaanzaal is nu operationeel. De laatste hobbels zijn genomen en nu kan men met een gehoorapparaat uitvoeringen en films beter volgen in de Kaanzaal.

Nieuwe oven in de keuken.

De oven in de keuken was stuk. We hebben de experts de oven laten bekijken en deze was niet meer te repareren. De centrale printplaat was doorgebrand.
Er is een nieuwe oven geplaatst. We hopen deze weer vele jaren te gebruiken. De aanschaf van de oven is mogelijk gemaakt door een donatie van een vriend van het dorpshuis.

Vrienden van het dorpshuis

Er is een speciale bankrekening voor vrienden van het dorpshuis hier kan men donaties aan het dorpshuis doen. In deze tijd waarin we aan externe partijen geen zalen mogen verhuren zijn donaties van harte welkom.  Het nummer is: NL48RABO 0306 7326 88 ten name Stichting Beheer Dorpshuis Wieringerwaard.

Vrijwilliger worden bij de Oude School

© G. Kramer

Denkt u van: “Ik heb wel wat tijd over en ik wil dorpshuis de Oude School wel helpen.” Kortom zou u wel vrijwilligerswerk willen doen bij dorpshuis de Oude School, neem dan contact op met Gerrit Kramer (e-mail gn.kramer@quicknet.nl). Dan kunt u samen met hem bekijken wat er mogelijk is.

 

Terugblik op 2020 en vooruitbzicht 2021

Terugblik op 2020 en vooruitbzicht 2021

Terugblik op 2020 en vooruitblik op 2021 door het bestuur van Dorpshuis De Oude School

Beste gebruikers van Dorpshuis De Oude School,

Het bestuur van Dorpshuis De Oude School kijkt terug op een bewogen 2020:

 • Een van de cv ketels is vervangen voor een nieuwe.
 • Het pand is buitenom weer in de verf gezet.
 • Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft een subsidie verleend om verduistering voor de Kaanzaal aan te kunnen schaffen. De nieuwe verduistering kan nu met een railmechanisme open en dicht gedaan worden.
 • Activiteiten in het Dorpshuis zijn uitgebreid met meditatiebijeenkomsten onder leiding van mevrouw Iris Bertrand, met Filmhuis De Oude School, met een biljartgroep onder leiding van Jan Dirk Dekker en met de komst van de Bloedprikpost van Starlet op woensdagochtend.
 • Agnes de Block heeft de rol van secretaris overgenomen van Suzette Snouck Hurgronje.

Hier geeft Suzette de openings opklap van de Kolfbaan onder toezicht van Annie Luik.

 

 

 

 

In 2020 hebben wij afscheid moeten nemen van oud-voorzitter Rinus van Dompselaar. Rinus had kanker en heeft deze strijd niet kunnen winnen. Midden in de eerste Corona-periode werd afscheid van hem genomen door vele inwoners langs de uitvaartroute in en om Wieringerwaard. Zij vormden een erehaag naar zijn laatste rustplaats.

 

 

 

 

Afgelopen week hebben wij ook afscheid moeten nemen van vrijwilliger Hessel Luik. Hij overleed op 80-jarige leeftijd. Wij willen Annie Luik (beheerder van het dorpshuis), kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen.

Momenteel ligt Piet Woudenberg (beheerder dorpshuis) al langere tijd in het ziekenhuis i.v.m. Corona. Gelukkig is hij herstellende en aan de betere hand. Wij wensen hem beterschap.

Het dorpshuis heeft in een gedeelte van 2020 helaas de deuren moeten sluiten voor jullie i.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus. Momenteel is dit nog steeds van toepassing. Het dorpshuis is alleen op afspraak geopend voor het bloedprikken.

Vooruitzicht 2021

In 2021 wil het bestuur verder met het oppakken van de grote onderhoudsklussen in en om het gebouw. Om deze grote onderhoudsklussen uit te kunnen voeren, is veel geld nodig. Geld wat begroot was uit de extra inkomsten van de losse verhuur. Helaas gooide Corona alles flink in de war. Een van de mogelijkheden om nu budget hiervoor te ontvangen, is het aanvragen van subsidies. Het bestuur steekt hier veel tijd in.

In 2021 hopen wij ook weer geheel open te kunnen voor alle gebruikers. Omdat we niet weten wanneer dit weer mogelijk is en op welke manier, gaan we wel uit van het positieve. Als het dorpshuis weer opengaat, dan willen we iedereen weer welkom heten. De gebruikers die het dorpshuis al weten te vinden en ook nieuwe gebruikers! Want ook nieuwe activiteiten zijn van harte welkom.

In 2021 hopen wij tevens alle vrijwilligers weer te verwelkomen. Dankzij jullie is het mogelijk om dit mooie dorpshuis te kunnen gebruiken als ontmoetingsplek in ons dorp!

Coronabericht per 7 februari 2021

Coronabericht per 7 februari 2021

Het corona beleid van dorphuis de Oude School is gebaseerd op wat er op de website van de rijksoverheid staat. Via deze link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-binnen-en-buiten kunt u het volgende lezen:

Bibliotheken en buurthuizen zijn in beginsel gesloten voor publiek.

 • Afhalen en terugbrengen van boeken en ander materiaal bij bibliotheken is wel toegestaan.
 • Het bieden van ondersteuning aan kwetsbare personen, zoals georganiseerde dagbesteding en jongerenwerk is toegestaan in locaties zoals buurthuizen en bibliotheken