Archief van
Auteur: Ruud de Vroome

Open podium van de muziekvereniging 12 juli

Open podium van de muziekvereniging 12 juli

Het jaarlijks open podium van de muziekvereniging.

Op vrijdag 12 juli sluiten wij het muzikale seizoen passend af met een Open Podium. De deuren van de Kaanzaal staan dan wijd open. Het open podium start om 19.00 uur.

Hierbij zal onze hele vereniging zich laten horen in verschillende samenstellingen. Het afwisselende programma bevat onder andere een optreden van het Opleidingsorkest, Groot Orkest en verschillende leerlingen zullen solo of in groepjes laten horen wat zij dit jaar allemaal hebben geleerd.

Iedereen is welkom om te komen kijken, de entree is gratis.

Hopelijk tot dan.

Nieuwsbrief verduurzaming deel 2

Nieuwsbrief verduurzaming deel 2

Beste gebruikers van het dorpshuis De Oude School,

In de laatste week van juni zullen in het dorpshuis de voorbereidingen worden getroffen voor de verduurzaming van het dorpshuis.

De verduurzaming bestaat uit:

 1. Isoleren (deels al gestart)
 2. Aanleg warmtevoorziening door o.a. installatie warmtepompen (start week 26)
 3. Uitbreiding zonnepanelen (start in week 29)Wat houdt dit in?
  In week 26 (24 t/m 28 juni) zal een elektricien in opdracht van KTI Schagen aan het werk zijn in het dorpshuis. Hiervoor zal grotendeels de stroom er gewoon op blijven staan. Wanneer wel het stroom eraf moet, dan zal dit in overleg met de beheerders zijn. Helaas zal er ook geluidsoverlast zijn door o.a. het boren.Waar zijn de werkzaamheden?
  Het werk zal op het dak zijn, in de meterkast, in het opberghok van de Grote zaal, in de Pauwenzaal en op de zolder van de Kaanzaal.

  Vervolg
  De planning is dat KTI vanaf 18 juli aan de slag gaat met de installatie van de warmtepompen, airco’s, etc. Vanaf 20 juli start de zomervakantie en zal er minder gebruikgemaakt worden van het dorpshuis. Het streven is om de werkzaamheden voor de bouwvak (begin augustus) af te ronden.
  Naast de werkzaamheden van KTI worden er op 15, 16 en 17 juli (week 29) ook nog extra zonnepanelen geplaatst op het platte dak. De overlast hiervan is beperkt tot de meterkast en het dak.

  Enkele beheerders en klussers zullen toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden.

  Vragen?
  Bij vragen of onduidelijkheden kan je altijd mailen en zal ik z.s.m. je vraag beantwoorden.

  Met vriendelijke groet,

  Agnes de Block-Vestering

Tarief verhoging

Tarief verhoging

Per 1 juli zijn de verhuurtarieven verhoogd.

Gezien het oplopen van diverse kosten zijn de verhuurtarieven van de Oude School. De energierekening is duurder geworden en allerlei andere prijzen waren door de hoge inflatie ook gestegen. Daarom heeft het bestuur van de stichting behoud dorpshuis Wieringerwaard om de exploitatie sluitend te houden de prijzen voor verhuur moeten verhogen.

Er zijn 2 soorten huurprijzen. We kennen normale huurprijzen voor externe huur. En huurprijzen voor vereniging, clubs en andere non profit organisaties uit Wieringerwaard. De prijslijsten die voor 1 juni 2024 zijn gepubliceerd zijn niet meer geldig.

Klik hier voor normale huurprijzen

Klik hier voor huurprijzen organisaties uit Wieringerwaard

De gebruiksraad van 27 maart 2024 is akkoord gegaan met deze tariefsverhoging. In deze gebruiksraad zijn afgevaardigden van gebruiker vertegenwoordigd. Deze raad komt 2 keer per jaar bijeen en bespreekt dan allerlei zaken met een afvaardiging van het bestuur.

 

Nieuwsbrief commissie verduurzaming

Nieuwsbrief commissie verduurzaming

NIEUWS VAN DE COMMISSIE VERDUURZAMING

Geachte gebruikers van de Oude School middels deze nieuwsbrief willen wij e.e.a. verduidelijken wat de commissie aan het doen is.

We hebben opdracht gegeven voor het aanbrengen van vloerisolatie onder het gehele schoolgebouw. Ook voor het aanbrengen van muurisolatie in de wanden van de Kaanzaal.

 

Helaas geeft het aanbrengen van de vloerisolatie enige overlast, dit komt doordat er drijfgassen vrijkomen tijdens het aanbrengen van deze vorm van isolatie ( schuim ). Daarom is dorpshuis de Oude School 30 en 31 mei gesloten.

Voor het aanbrengen van plafondisolatie op de Kaanzaal kunnen we melden dat dit door de klussenclub zelf worden gedaan in het komende najaar de isolatie die al is aangebracht volstaat nog niet helemaal daarom is dit alsnog noodzakelijk.

Verder kunnen we melden dat we offertes hebben aangevraagd voor het plaatsen van extra zonnepanelen t.b.v. stroomvoorziening van warmtepompen, het aanleggen/ plaatsen van deze warmtepompen. Ook is het de bedoeling om de ventilatie in de Kaanzaal aan te passen middels een WTW installatie als we genoeg over houden na al deze voorzieningen.

U ziet er wordt volop gewerkt aan voorzieningen om onze Oude School goed te kunnen voorzien van betaalbare energie zodat we met zijn alle nog jaren gebruik kunnen maken van het gebouw.

Als er meer nieuws komt betreffende uitvoering etc. zullen wij u daarover toelichten. Hopende u hiermee e.e.a duidelijk te hebben gemaakt.

Met vriendelijke groet, de commissie

 

Siensbach Weart FESTIVAL update

Siensbach Weart FESTIVAL update

Musikkapelle uit Zwarte Woud te gast bij Siensbach Waert Festival.

Zaterdag 11 mei organiseert muziekvereniging Wieringerwaard het Siensbach Waert Festival waarbij de Schwarzwalder Musikkapelle Siensbach te gast is en optreedt. De Musikkapelle was in 2017 eerder te gast tijdens een succesvol concert.

Liefhebbers van muziek van “Polder tot Zwarte Woud” zullen goed aan hun trekken komen.  Het belooft een muzikaal feestje te worden waarbij beide orkesten apart en gezamenlijk zullen optreden.

Na deze optredens  wordt het Festival voortgezet met een “Abschluss Bal” met o.a. live optredens, Duits- en Nederlandstalige muziek en gelegenheid tot dansen.

Het Festival start in de gymzaal van Wieringerwaard om 20.00 uur.

Meer informatie is te vinden op de site van muziekvereniging Wieringerwaard:
www.muziekverenigingwieringerwaard.nl

Via de site zijn kaarten a € 12,50 online te koop. Kaarten zijn tevens te koop bij Van Zijl aan de Molenweg te Wieringerwaard.

Musikkapelle Siensbach komt op bezoek.

De muziekvereniging viert samen met ze het Siensbach Weart festival.