Zaalruimte huren

Zaalruimte huren

Zaalruimte huren

In dorpshuis de Oude School zaalruimte huren.

Dorpshuis de Oude School heeft meerdere zalen en ruimtes te huur voor non-profit organisaties, variërend van 12 m2 tot 180 m2. De tarieven vindt u door de link naar de prijslijsten, onderaan deze pagina te gebruiken. Voor lokale stichtingen en verenigingen, die uitsluitend met vrijwilligers en op niet-commerciële basis werken, gelden er kortingstarieven.

Bij de huur van ruimtes in de Oude School worden er afspraken gemaakt over het gebruik van faciliteiten in het gebouw:

 • Gebruik van de keuken en ontmoetingsruimte
 • Gebruik van een laptop en losse beamer
 • Gebruik van vaste beamers in de Grote Zaal en de Kaanzaal
 • Bij huur van de Kaanzaal gebruik van geluid- en lichtinstallatie
 • Bij huur van de Grote Zaal gebruik van de geluidsinstallatie
 • Gebruik van tafels en stoelen en eventuele opstelling
 • Gebruik en plaats van een klein podium in de Grote Zaal
 • Gebruik van het grote podium in de Kaanzaal.

Wilt u informatie over de huur van een ruimte in ons dorpshuis dan kunt u:

 • bij voorkeur het onderstaande Aanvraagformulier voor de huur van ruimte(s) invullen en verzenden.
 • een e-mail versturen via verhuur@dorpshuisdeoudeschool.eu
 • de verhuurcoördinator mevrouw Luik bellen (06 55700701)

Voorwaarden en regels bij verhuur

1. Wie kunnen er zaalruimte huren

 • De huur is toegestaan voor stichtingen en verenigingen, die uitsluitend met vrijwilligers en op niet-commerciële basis werken hier geldt een kortingstarief.
  Tarieven voor lokale verenigingen vanaf 1 juli 2019.
 • Bedrijven en andere commerciële organisaties kunnen ruimtes huren voor een normaal tarief
  Tarieven verhuur vanaf 1 juli 2019
 • Het is niet toegestaan dat er in dorpshuis de Oude School feesten en partijen worden georganiseerd door particulieren. Dit is in de horecavergunning van de gemeente Hollands Kroon zo omschreven.
 • Bij twijfel naam dan contact op met de verhuurcoördinator (mevrouw Luik 06 55700701)

2. Reserveren van een ruimte

 Het reserveren van een ruimte wordt geregeld met de verhuurcoördinator. U dient daarvoor het “aanvraagformulier voor de huur van ruimtes” onderaan deze pagina invullen.

 • Op deze website zijn beschikbaarheid en huurprijzen bekendgemaakt. Na intern overleg over de datum en de prijs krijgt u een prijsopgave toegestuurd per mail. Bij ontvangst van deze prijsopgave zal een optie van 2 weken ingaan.
 • Via de mail of telefoon kan van die optie een vaste afspraak gemaakt worden.
 • Die vaste afspraak wordt middels een mail bevestigd. Daarin worden afspraken over zaalopstelling en huur van apparatuur vastgelegd, tevens de datum en de prijsafspraak. Na het vastleggen van de afspraak zitten er kosten aan het annuleren.U krijgt dan ook het ‘Deelprotocol Corona’ opgestuurd (zie hieronder bij paragraaf 4), dat u ingevuld dient terug te sturen.

3. Betaling van kosten

 • De betaling van de kosten dient te geschieden binnen 2 weken na de ontvangst van de factuur/contract. Dorpshuis de Oude School is btw-plichtig, alle prijzen zijn inclusief btw.
  Tarieven verhuur vanaf 1 juli 2019
  Tarieven voor lokale verenigingen vanaf 1 juli 2019
 • De benodigde faciliteiten, vastgelegd in de reservering, worden opgebouwd in overleg met de beheerders.
  E-mail: verhuur@dorpshuisdeoudeschool.eubeheer@dorpshuisdeoudeschool.eu.
  De (niet-commerciële) gebruikers zorgen zelf voor het gereedzetten van de benodigde faciliteiten en voor het terugzetten/inleveren ervan na afloop van het gebruik. Hetzelfde geldt voor het plaatsen en wegbergen van stoelen en tafels. De beheerders bepalen waar de faciliteiten, de stoelen en de tafels dienen te worden opgeborgen. Een en ander geldt voor zover met de verhuurcoördinator niet anders is afgesproken. Na afloop van activiteit(en) dient men de ruimte(s) schoon (voor zover van toepassing) achter te laten zoals men deze in aanvang heeft aangetroffen. In overleg kunt u tegen betaling de schoonmaak door de stichting laten doen. Voor de schoonmaak wordt een schoonmaaktoeslag geheven. Deze wordt geheven in overleg met de verhuurcoördinator.

4. Deelprotocol Corona voor incidentele huur

     a. Openen en sluiten, desinfecteren, gezondheidscheck en 1,5 meter afstand.

 • <contact persoon> is verantwoordelijk voor het openen en sluiten van het gebouw. Denk aan de deur bij de rokersplaats.
 • <contact persoon> is verantwoordelijk voor de gezondheids-check en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst.
 • <contact persoon> is aanspreekpunt betreffende het coronaprotocol en de naleving daarvan.
 • <contact persoon> houdt toezicht op het instandhouden van de 1,5 meter regel in de toegewezen ruimte.

     b, Kaart te gebruiken bij de gezondheid-check

 • Als er een persoon is die één van deze vragen met ja beantwoordt, verzoek deze persoon dan naar huis te gaan en de Oude School niet verder in te gaan

     c. Ter voorbereiding op je bezoek aan het Dorpshuis

 • Hebt u geen koorts of verkoudheidsklachten en hebben uw (eventuele) andere gezinsleden ook niet van deze klachten dan kunt u naar het dorpshuis gaan,
 • Hebt u wel klachten? Neem contact op met de persoon die als aanspreekpunt fungeert. U komt niet naar het Dorpshuis,
 • U wast thuis alvast uw handen,
 • Om toiletbezoek in het Dorpshuis zoveel mogelijk te beperken, gaat u thuis al naar het toilet.
 • Kom zoveel mogelijk precies op tijd naar het Dorpshuis.

     d. Looproute in het Dorpshuis

 • U komt via de gebruikelijke ingang naar binnen bij het Dorpshuis.
 • Bij binnenkomst in de hal maakt u gebruik van het desinfectiemiddel.
 • In het gebouw houdt u altijd rechts aan.
 • Verlaten van het gebouw doet u via de uitgangen zie plattegrond dorpshuis. Dat is voor de alle ruimtes behalve de Kaanzaal de uitgang naar de rokersplaats tussen de toiletten en het Kantoor over het pad naast het gebouw. Voor de Kaanzaal is dat via de steeg naast de Kaanzaal.
 • Toiletgebruik: beperk het gebruik van het toilet. Hier is een zeepautomaat en er zijn papieren handdoekjes voorhanden,

     e. Wat te doen na gebruik

 • Van de gebruikte stoelen worden de contactoppervlakken gereinigd met ontsmettingsmateriaal.
 • Contactoppervlakken, overig gebruikt (gemeenschappelijk) materiaal en wc’s (indien gebruikt) dienen te worden schoongemaakt na afloop van het gebruik.

     f. Corona protocol Dorpshuis de Oude School

Aanvraagformulier voor de huur van ruimte(s)

u kunt meer mogelijkheden tegelijk kiezen
Grote ZaalKaanzaalZwanenzaalPauwenzaalLeeskamerKantoorStudio

u kunt meer mogelijkheden tegelijk kiezen
GeluidLichtBeamerBlinderenPodium