Corona bericht van het bestuur

Corona bericht van het bestuur

Ons Dorpshuis en Corona…bericht van het bestuur:

Half maart kwam de eerste berichtgeving over opschorting van afspraken wegens mogelijke besmetting met het Covid-19 virus, de start van de ‘Corona ellende’.

Het begon nog bescheiden: twee weken uitstel in afwachting van verdere berichtgeving. Evenementen als film, ontmoetingsdiner en de toneelvoorstelling van DEV’77 moesten worden afgelast, het dorpshuis ging op slot… in eerste instantie tot 4 april.

De rustige weken zijn nog wel benut door het bestuur door verder te werken aan de handleiding voor het gebruik van de Kaanzaal, de jaarrekening, schilderwerk, het Meer Jaren Onderhoudsplan en de begroting. De aanvraag voor subsidie van de verduistering van de Kaanzaal werd toegekend, Jury Groenveld gaat de   gordijnen installeren, waarmee het minder ‘gedoe’ is om voor de benodigde verduistering te zorgen dan met de voorgaande. En…om nóg zuiniger te verwarmen, is besloten tot deaanschaf en installatie van een nieuwe, minder zware maar efficiëntere CV ketel.  Ook de klussers gebruikten de rustige weken om aan de vloeren van de Grote Zaal en de Kaanzaal te werken. Daarnaast is het schoolplein aan de voorzijde weer helemaal onkruidvrij gemaakt.

Vanuit diverse instanties kwamen intussen verzoeken om als Dorpshuis knelpunten en te verwachten inkomstenderving aan te geven door verlies van huurinkomsten en barinkomsten. Daarop heeft de penningmeester zijn becijferingen ingediend, nog in onzekerheid over de duur van de periode. Intussen kwamen ook verzoeken om individueel gebruik te maken van het dorpshuis. Dat was een behoorlijk dilemma, maar na overleg met de gemeente is besloten geen uitzonderingen te maken, dus géén gebruik van het gebouw totdat nieuwe richtlijnen worden uitgegeven.

Op 11 mei is door het bestuur vergaderd, aan huis, op gepaste afstand van elkaar. Hoofonderwerp: Gebruikersprotocollen. Richtlijnen voor het gebruik vanaf 1 juni (maximaal 30 personen) en na 1 juli (maximaal 100 personen) moesten worden opgesteld in een algemeen protocol wat voorgelegd is aan de beheerders en goedgekeurd werd door de gemeente. Elke vereniging of groep is vervolgens benaderd om op basis van het algemeen protocol een eigen aanvullend protocol op te stellen voor het weer kunnen gebruiken van de zalen in het dorpshuis. Gebruik van elke ruimte moest worden berekend, hygiëne maatregelen opgesteld en uitgevoerd door de beheerders, binnenkomst/verlaten via route aangegeven. Pas na het voorleggen aan de gemeente en de gemeentelijke goedkeuring zou het dorpshuis voorzichtig weer open kunnen, met uitzondering voor de binnensporten en de muziek tot…. Ja, begrijpelijk, maar heel erg spijtig. Het gezellige en zo intensief gebruikte middelpunt, de keuken, moest ook nog dicht, die zou een bron van besmetting kunnen zijn.  Alternatieve koffiezetmogelijkheid in de Ontmoetingsruimte is gecreëerd door de benodigde apparaten op de bar te zetten, beschikbaar voor iedereen, met de nodige restricties over het gebruik.

Rond 25 mei was iedereen ingelicht en aan het werk en dankzij veel voorwerk en aandringen hebben 8 van de 20 gebruikersgroepen in de eerste week van juni een keurig protocol ingeleverd. Inmiddels is het 12 juni en kunnen diverse groepen weer gebruik maken van het gebouw.

Voorzichtig, omslachtig, en beperkt, maar met goede wil om er deze junimaand nog iets van te maken, en sommigen gaan nu de hele zomer door

Ook in ons dorpshuis geldt: mensen, wees verstandig, ons mooie dorpshuis verdient het niet om ooit als ‘bron’ bestempeld te worden, daar willen we niet verantwoordelijk voor zijn…

Namens het bestuur en de beheerders, Suzette Snouck Hurgronje

Reageren is niet mogelijk.
%d bloggers liken dit: