Zangkoor Wieringerwaard

Zangkoor Wieringerwaard

Informatie

Ons koor is in 1985 opgericht tijdens het 375 jarig bestaan van de polder Wieringerwaard.
In de loop van deze 25 jaar is er veel veranderd in de samenstelling.
Niet alleen Wieringerwaarders maar ook koorleden uit Schagen, Barsingerhorn, Anna Paulowna, Breezand, Wieringen en Wieringermeer zijn er bij gekomen.
Momenteel bestaat het koor uit 25 leden.

Onder leiding van dirigente Gaby de Goede  en pianist Dirk Laan zingt het koor een zeer afwisselend  repertoire. Van oude klassiekers tot aan de moderne muziekstukken in vele vele talen o.a. : Elton John, Mozart , Trijntje Oosterhuis , Boudewijn de Groot en vele andere.

Regelmatig verzorgen wij optredens, zowel eigen concerten of als bezoekend koor. Ook bij u kunnen wij een gezellig en muzikaal optreden verzorgen.

Repetities 

Repetities vinden op dinsdag plaats in dorpshuis De Oude School. Dit doen we in Kaanzaal.

Dorpshuis “De Oude School”
Het adres: Populierenlaan 23a in Wieringerwaard
De ingang van het gebouw is aan de achterzijde.

Er is vanaf 19:30 uur gelegenheid voor een kopje koffie of thee en om 20.00 uur gaan we aan de slag met de repetitie. Om 21.00 uur is er een korte pauze waarna de repetitie om  22.00 uur wordt afgesloten.

Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar: info@zangkoorwieringerwaard.nl of contact opnemen met het bestuur: bestuur@zangkoorwieringerwaard.nl

Ons Bestuur

Voorzitter: Anja Frugte-deJong
Secretaris:  Diane Zeeman
Penningmeester: Janny de Wit 
Overige bestuursleden:  Jaap Bakker,  Hilda Smit-Bakker,  Lisanne Dekker
Webmaster :Karel Frugte,  te bereiken op:  webmaster@zangkoorwieringerwaard.nl

Lidmaatschap 

Op elk willekeurig moment in het jaar kunt u lid worden. Het lidmaatschap gaat de 1e of de 16e dag van de lopende maand in en de contributie wordt verrekend naar gelang het moment van lidmaatschap.
Momenteel bedraagt de contributie € 140,00 per jaar.

Website

https://www.zangkoorwieringerwaard.nl/