Bridgeclub Wieringerwaard

Bridgeclub Wieringerwaard

In 2019 is een enthousiaste club Wieringerwaarders in het dorpshuis begonnen met een cursus Bridge van de Bridgebond, onder leiding van Math Pieterse. De vervolgcursus in 2020 moesten we helaas na 8 keer afblazen vanwege corona. Op 6 oktober 2021 pikten we de draad weer op om de laatste lessen af te maken. Aangevuld met een enthousiaste groep ervaren bridgers is dan eindelijk Bridgeclub Wieringerwaard op woensdagmiddag 23 februari van start gegaan met 12 mensen.

We hebben acht keer met heel veel plezier gebridged en op onze laatste middag van het seizoen op 27 april, besloten door te gaan. Hieronder vind je het eindresultaat van deze 2 maanden spelen.

Omdat het prettiger is om met een iets grotere groep te bridgen, roepen we iedereen die belangstelling of ervaring heeft, om lid te worden van de club. Hieronder vind je wat informatie:

  • we spelen op woensdagmiddag van 13:30 tot 17:00;
  • 28 keer, van 5 oktober 2022 tot 26 april 2023 met uitzondering van de kerstweken;
  • in de Zwanenzaal van Dorpshuis De Oude School;
  • de contributie is € 70 per seizoen, te betalen in juni;
  • dit is inclusief koffie en thee;

Ervaren bridgers kunnen zo aanschuiven, voor mensen die het bridgen willen leren, starten we weer een bridgecursus. Wat de tijden worden, hangt af van het aantal aanmeldingen en de voorkeursavond van de docent. Reken op een avond in de week en de kosten komen op ongeveer € 60,- plus lesmateriaal van € 30,- voor 12 lessen. Daarna volgt een vervolgcursus van 12 lessen voor ongeveer dezelfde prijs. De cursussen zijn opgezet door de Bridgebond, er wordt ook lesmateriaal van de bond gebruikt bij de lessen.

Als u vragen heeft, belangstelling heeft om te komen bridgen of om een cursus te volgen, dan kunt u zich aanmelden via ons e-mailadres bridgeclubwieringerwaard@gmail.com of bellen met Annie Luik 06-55700701 of met Gerrit Kramer 06-12561330.