Rabo Clubkasactie

Rabo Clubkasactie

Het dorpshuis “de Oude School” doet mee aan de Rabobank Clubkascampagne en daar kunnen we de steun van de gebruikers ontzettend goed bij gebruiken!

 

Met de Clubkascampagne stelt de Rabobank Kop van Noord-Holland een bedrag van € 200.000,- aan sponsorgeld beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in hun werkgebied.

Hoe kunnen jullie ons helpen. De Rabobank stelt het sponsorgeld beschikbaar en het wordt verdeeld door de leden van de Rabobank. Als je een rekening bij de Rabobank hebt ben je nog niet automatisch lid van de Rabobank. Als lid van de Rabobank kun je van 8 tot en met 28 mei stemmen. Het te ontvangen sponsorgeld is afhankelijk van de het aantal stemmen dat een vereniging of stichting krijgt. Dus hoe meer stemmen op “de Oude School” hoe meer sponsorgeld het Dorpshuis ontvangt.

Als je al lid bent, dan ontvang je automatisch een stembiljet en kun je tussen 8 en 28 mei je stem uitbrengen.

© R. de Vroome

Het Dorpshuis “de Oude School” gaat het sponsorgeld gebruiken voor nieuwe stoelen voor de Kaanzaal. We hebben nu verschillende soorten stoelen die we in de kaan zaal gebruiken. Deze zitten allemaal niet zo goed en zijn niet koppelbaar. We willen één soort stoelen hebben voor de Kaanzaal waarop je een hele avond goed kunt zitten.

 

Hoe werkt het precies? Per lid krijg je 5 stempunten. Deze punten kun je geven aan iedere ingeschreven vereniging. Hoe meer stemmen een vereniging haalt, hoe meer geld er naartoe gaat. Een lid kan maximaal 2 stemmen per vereniging uitbrengen.