Wonen plus Welzijn online

Wonen plus Welzijn online

Online activiteiten april Wonen Plus Welzijn

Wekelijks op dinsdag, woensdag en donderdag is deelname mogelijk aan digitale ontmoetingsbijeenkomsten bij Wonen Plus Welzijn (WPW). Deze staan bovenal in het teken van ontspanning, ontmoeting, het voeren van gesprekken en gezelligheid. Voor iedereen, van alle leeftijden. Aan elke ochtend of middag is een spel of activiteit gekoppeld. Denk aan een muziekquiz, bingo of het samen oplossen van een puzzel.

Op het programma van april staan naast de reguliere bijeenkomsten: Online Samen Eten op woensdag 7 april om 18.00 uur, waar een groep tijdens de maaltijd gezellig de dag doorneemt. Op maandag 19 april is om 19.00 een digitale informatiebijeenkomst over moestuinieren. Lekker buiten bezig zijn en eigen groenten en kruiden verbouwen. Wie wil dat niet. Janjo de Jong vertelt graag hoe hiermee te beginnen en geeft tips. Laat u / je verrassen en sluit aan bij deze Online Bijeenkomst, die te volgen is vanuit  de eigen huiskamer.

De bijeenkomsten zijn via Skype, een programma voor beeldbellen dat is te installeren op smartphone, tablet of computer. Geïnteresseerden ontvangen vooraf alle benodigde instructies om deel te kunnen nemen. Wie graag een tablet gebruikt om digitaal in contact te blijven met anderen: het is mogelijk deze gratis in bruikleen te ontvangen via WPW.

Voor meer informatie en aanmelding voor de wekelijkse of themabijeenkomsten of het aanvragen van een tablet: zie www.wonenpluswelzijn.nl of mail naar onlinebijeenkomsten@wonenpluswelzijn.nl

Reageren is niet mogelijk.
%d bloggers liken dit: